Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK581
Název záměru: Novostavba stáje OMD, farma Suchý Důl
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodSuchý DůlSuchý Důl
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2011 11:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Družstvo vlastníků Police nad Metují
IČ oznamovatele: 60112336
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: HKK581_oznameni.zip (6126 kB) - 21.03.2011 09:45:38
Informace o oznámení: HKK581_infOznam.pdf (170 kB) - 21.03.2011 09:45:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2011
Závěry zjišťovacího řízení: HKK581_zjistovaci.pdf (248 kB) - 20.04.2011 08:11:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK581_dokumentace.zip (10328 kB) - 17.05.2011 07:48:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK581_infDokumentace.pdf (161 kB) - 17.05.2011 07:48:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK581_posudek.pdf (3057 kB) - 11.08.2011 08:55:43
Informace o posudku: HKK581_infPosudek.pdf (160 kB) - 11.08.2011 08:55:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK581_inf1VP.pdf (161 kB) - 30.08.2011 08:02:16
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK581_zapis1VP.pdf (150 kB) - 22.09.2011 11:17:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK581_zaveryStan.pdf (251 kB) - 30.09.2011 10:47:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: