Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC828
Název záměru: Modernizace areálu pro výkrm brojlerů – Strunkovice nad Blanicí
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeStrunkovice nad BlanicíStrunkovice nad Blanicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2017 11:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEFA Nová Pec s.r.o.
IČ oznamovatele: 26074320
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2017
Text dokumentace: JHC828_dokumentace.pdf (5104 kB) - 19.06.2017 09:19:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.11.2017
Text posudku: JHC828_posudek.pdf (10884 kB) - 02.10.2017 09:06:49
Informace o posudku: JHC828_infPosudek.pdf (204 kB) - 02.10.2017 09:07:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC828_zaveryStan.pdf (342 kB) - 07.12.2017 11:57:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: