Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1686
Název záměru: Modernizace areálu farmy pro chov nosnic Bláto
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraUhlířské JanoviceBláto
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2014 09:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO - group, a.s., Choceradská 3298/36, 141 00 Praha
IČ oznamovatele: 28234911
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 27.08.2013
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC1686_oznameni.zip (11564 kB) - 05.08.2013 09:18:58
Informace o oznámení: STC1686_infOznam.doc (86 kB) - 05.08.2013 14:37:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1686_zjistovaci.doc (228 kB) - 09.09.2013 12:00:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1686_infZjistovaci.doc (62 kB) - 09.09.2013 12:00:44
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 01.05.2014
Text dokumentace: STC1686_dokumentace.zip (9708 kB) - 01.04.2014 14:45:13
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1686_infDokumentace.doc (81 kB) - 01.04.2014 14:45:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 06.09.2014
Text posudku: STC1686_posudek.zip (10649 kB) - 05.08.2014 10:19:20
Informace o posudku: STC1686_infPosudek.doc (66 kB) - 07.08.2014 12:58:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1686_inf1VP.doc (72 kB) - 28.08.2014 09:57:44
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1686_zapis1VP.pdf (526 kB) - 22.09.2014 16:17:05
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1686_zaveryStan.doc (157 kB) - 20.10.2014 09:27:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dle údajů oznamovatele bude zpracována dokumentace