Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK102
Název záměru: Bioetanol TTD České Meziříčí
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/8.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouČeské MeziříčíČeské Meziříčí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2006 13:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cukrovary TTD a.s., Dobrovice
IČ oznamovatele: 16193741
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK102_oznameni.doc (1498 kB) - 01.02.2005 09:00:46
Informace o oznámení: HKK102_infOznam.doc (159 kB) - 01.02.2005 09:00:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK102_zjistovaci.doc (167 kB) - 25.03.2005 07:14:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK102_dokumentace.doc (2002 kB) - 09.08.2005 12:48:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK102_infDokumentace.doc (157 kB) - 09.08.2005 12:48:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK102_posudek.pdf (431 kB) - 30.11.2005 16:16:55
Informace o posudku: HKK102_infPosudek.doc (58 kB) - 30.11.2005 16:16:57
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK102_inf1VP.doc (57 kB) - 05.12.2005 15:45:49
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK102_zapis1VP.doc (114 kB) - 28.12.2005 11:23:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK102_zaveryStan.doc (132 kB) - 26.01.2006 13:11:22
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: