Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK1042
Název záměru: Recyklační dvůr Bašnice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínBašniceBašnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.02.2022 12:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: COLAS CZ, a. s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha
IČ oznamovatele: 26177005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 09.02.2022
Zpracovatel oznámení: Morávek Tomáš Ing.
Text oznámení záměru: HKK1042_oznameni.zip (18867 kB) - 10.01.2022 12:44:16
Informace o oznámení: HKK1042_infOznam.pdf (137 kB) - 10.01.2022 12:44:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.02.2022
Datum nabytí právní moci: 22.03.2022
Závěry zjišťovacího řízení: HKK1042_zjistovaci.pdf (190 kB) - 18.02.2022 12:58:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: