Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Morávek Tomáš Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2021/710/5859
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
19713/ENV/17
Platnost do: 05.04.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Tomáš Morávek Ekologicko-právní poradenství a servis
Zaměstnavatel - ulice: Jižní 467
Zaměstnavatel - mesto: Semily
Zaměstnavatel - PSČ: 513 01
Zaměstnavatel - telefon: 776 148 293
Bydliště - ulice: Jižní 467
Bydliště - město: Semily
Bydliště - PSČ: 513 01
Bydliště - telefon: 776 148 293
Email: tomas.moravek@centrum.cz
Poznámka: lakovny, skladovací objekty
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: