Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK829
Název záměru: Strukturální změny výroby v KRPA FORM, a.s. Dolní Branná
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/5.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovDolní BrannáDolní Branná
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2017 12:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KRPA FORM, a.s.
IČ oznamovatele: 27537811
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2016
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK829_oznameni.zip (15576 kB) - 05.09.2016 13:17:17
Informace o oznámení: HKK829_infOznam.pdf (267 kB) - 05.09.2016 13:17:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: HKK829_zjistovaci.pdf (335 kB) - 03.10.2016 10:39:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Morávek Tomáš Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 18.08.2017
Text dokumentace: HKK829_dokumentace.zip (67053 kB) - 19.07.2017 10:27:39
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK829_infDokumentace.pdf (181 kB) - 19.07.2017 13:41:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK829_posudek.zip (1864 kB) - 03.11.2017 12:03:10
Informace o posudku: HKK829_infPosudek.pdf (180 kB) - 03.11.2017 12:03:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK829_zaveryStan.pdf (229 kB) - 22.12.2017 12:41:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: