Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK1058
Název záměru: II/296 Velká Úpa – Pec pod Sněžkou Rekonstrukce opěrných zdí v km 12,293 – 14,200
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: §3 písm. a) odst. 2;§4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovPec pod SněžkouVelká Úpa II
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2022 13:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 27502988
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 14.10.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bárta František, RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: HKK1058_oznameni.zip (17313 kB) - 19.09.2022 12:54:36
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK1058_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (4050 kB) - 14.09.2022 13:46:48
Informace o oznámení: HKK1058_infOznam.pdf (138 kB) - 19.09.2022 12:54:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2022
Závěry zjišťovacího řízení: HKK1058_zjistovaci.pdf (189 kB) - 26.10.2022 13:12:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: