Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK108
Název záměru: Pokračování těžby v kamenolomu Javornice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK108_duvodyUkonceni.doc (60 kB) - 30.05.2007 16:21:46
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouJavorniceJavornice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2007 17:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravské štěrkovny, a.s., Mokrá-Horákov
IČ oznamovatele: 63475511
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK108_oznameni.doc (598 kB) - 20.04.2005 14:40:27
Informace o oznámení: HKK108_infOznam.doc (160 kB) - 20.04.2005 14:40:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK108_zjistovaci.doc (172 kB) - 25.05.2005 11:54:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK108_dokumentace.pdf (703 kB) - 02.01.2007 14:06:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK108_infDokumentace.doc (61 kB) - 02.01.2007 14:06:23
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK108_posudek.pdf (536 kB) - 11.05.2007 12:22:34
Informace o posudku: HKK108_infPosudek.doc (62 kB) - 11.05.2007 12:22:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: