Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK166
Název záměru: Autokemp Šeřeč
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: HKK166_duvodyUkonceni.doc (55 kB) - 11.05.2007 08:30:34
Zařazení: II/10.12
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodProvodov-ŠonovŠeřeč
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2007 09:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SVAZEK OBCÍ 1866
IČ oznamovatele: 69860947
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK166_oznameni.pdf (4136 kB) - 11.07.2006 08:21:25
Informace o oznámení: HKK166_infOznam.doc (58 kB) - 11.07.2006 08:21:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK166_zjistovaci.doc (67 kB) - 09.08.2006 07:32:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: