Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK388
Název záměru: Přeložka silnice II/286 – Jičín Robousy – Valdice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínJičínJičín
Královéhradecký krajJičínJičínRobousy
Královéhradecký krajJičínSoběrazSoběraz
Královéhradecký krajJičínValdiceValdice
Královéhradecký krajJičínŽelezniceTěšín
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2008 14:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Jičín
IČ oznamovatele: 00271632
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Libosad - obora
Text oznámení záměru: HKK388_oznameni.pdf (5625 kB) - 11.02.2008 13:04:44
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK388_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (1469 kB) - 11.02.2008 13:04:45
Informace o oznámení: HKK388_infOznam.pdf (749 kB) - 11.02.2008 13:04:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK388_zjistovaci.pdf (848 kB) - 12.03.2008 14:27:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýJičínMěstský úřad Jičín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: