Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK446
Název záměru: Rozšíření území pro těžbu pískovce - Chotěvice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovChotěviceChotěvice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2010 13:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rien Chotěvice, s.r.o.
IČO oznamovatele: 60933470
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK446_oznameni.doc (283 kB) - 27.10.2008 13:27:59
Informace o oznámení: HKK446_infOznam.pdf (178 kB) - 27.10.2008 13:28:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK446_zjistovaci.pdf (216 kB) - 27.11.2008 12:44:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK446_dokumentace.pdf (1808 kB) - 02.10.2009 12:10:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK446_infDokumentace.pdf (160 kB) - 02.10.2009 12:10:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK446_posudek.doc (18093 kB) - 01.03.2010 15:48:05
Informace o posudku: HKK446_infPosudek.pdf (157 kB) - 01.03.2010 15:48:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK446_inf1VP.pdf (156 kB) - 18.03.2010 11:58:19
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK446_zapis1VP.pdf (158 kB) - 07.04.2010 12:18:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK446_zaveryStan.pdf (228 kB) - 29.04.2010 12:02:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: