Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK488
Název záměru: VN Mělčany na Dědině (Dědina, Mělčany, výstavba poldru); prodloužení platnosti stanoviska
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/1.7;§4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouBílý ÚjezdMasty
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouDobruškaDobruška
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouDobruškaDomašín u Dobrušky
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouDobruškaMělčany u Dobrušky
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouDobruškaSpáleniště
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouPodbřezíPodbřezí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2009 12:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Labe s.p.
IČ oznamovatele: 70890005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: HKK488_oznameni.zip (42896 kB) - 26.06.2009 12:14:09
Informace o oznámení: HKK488_infOznam.pdf (137 kB) - 11.06.2009 11:18:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK488_zjistovaci.pdf (203 kB) - 09.07.2009 11:33:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Vydáním tohoto ZZŘ byla prodloužena platnost stanoviska záměru HKK091 do 10.6.2011