Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK600
Název záměru: Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouČeské MeziříčíČeské Meziříčí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2012 10:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Tereos TTD a.s.
IČO oznamovatele: 16193741
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: HKK600_oznameni.zip (24263 kB) - 02.09.2011 08:27:29
Informace o oznámení: HKK600_infOznam.pdf (156 kB) - 02.09.2011 08:27:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2011
Závěry zjišťovacího řízení: HKK600_zjistovaci.pdf (187 kB) - 30.09.2011 09:39:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK600_dokumentace.zip (24413 kB) - 14.11.2011 10:30:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK600_infDokumentace.pdf (152 kB) - 14.11.2011 10:30:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK600_posudek.zip (4475 kB) - 17.02.2012 10:32:08
Informace o posudku: HKK600_infPosudek.pdf (254 kB) - 17.02.2012 10:32:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK600_inf1VP.pdf (255 kB) - 08.03.2012 09:52:28
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK600_zapis1VP.pdf (164 kB) - 20.03.2012 10:48:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK600_zaveryStan.pdf (390 kB) - 04.04.2012 09:01:22
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: