Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK632
Název záměru: Rozšíření kapacity recyklačního střediska odpadů a úpravny kameniva pro stavební účely
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovVrchlabíVrchlabí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.08.2012 15:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Envistone, spol. s r.o., U Panelárny 469, 503 02 Předměřice nad Labem
IČ oznamovatele: 25994182
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2012
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: HKK632_oznameni.zip (19603 kB) - 25.07.2012 15:59:31
Informace o oznámení: HKK632_infOznam.pdf (198 kB) - 25.07.2012 15:59:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2012
Závěry zjišťovacího řízení: HKK632_zjistovaci.pdf (271 kB) - 22.08.2012 14:47:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK632_infZjistovaci.pdf (271 kB) - 22.08.2012 14:47:10
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: