Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK657
Název záměru: Využití pozemků p.č. 155/4 a 155/5 v k.ú. Horní Malá Úpa pro výstavbu 2 objektů pro rodinnou rekreaci
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovMalá ÚpaHorní Malá Úpa
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2013 16:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa čp. 116, 542 27 Malá Úpa
IČ oznamovatele: 00656119
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.03.2013
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: HKK657_oznameni.zip (10767 kB) - 11.02.2013 15:02:40
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK657_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (1308 kB) - 11.02.2013 15:02:40
Informace o oznámení: HKK657_infOznam.pdf (174 kB) - 11.02.2013 15:02:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2013
Závěry zjišťovacího řízení: HKK657_zjistovaci.pdf (299 kB) - 13.03.2013 16:37:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: