Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK743
Název záměru: Golfové hřiště Prosečné
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: HKK743_duvodyUkonceni.pdf (248 kB) - 08.06.2015 09:31:35
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovProsečnéProsečné
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2015 09:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Luboš Zeman, Prosečné 170, 543 73 Prosečné
IČ oznamovatele: 64811212
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 27.10.2014
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: HKK743_oznameni.zip (26254 kB) - 07.10.2014 10:16:26
Informace o oznámení: HKK743_infOznam.pdf (282 kB) - 07.10.2014 10:16:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2014
Závěry zjišťovacího řízení: HKK743_zjistovaci.pdf (337 kB) - 03.11.2014 10:20:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: