Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK811
Název záměru: Umístění linky pro nanášení zeolitové vrstvy do stávající haly společnosti KASTT spol. s.r.o., provoz Hradec Králové – Svobodné Dvory
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéSvobodné Dvory
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2016 09:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KASTT, spol. s r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 13583948
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 10.01.2016
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: HKK811_oznameni.zip (7729 kB) - 21.12.2015 09:15:17
Informace o oznámení: HKK811_infOznam.pdf (268 kB) - 21.12.2015 09:15:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: HKK811_zjistovaci.pdf (406 kB) - 18.01.2016 10:04:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.07.2016
Text dokumentace: HKK811_dokumentace.zip (8510 kB) - 14.06.2016 09:45:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK811_infDokumentace.pdf (266 kB) - 14.06.2016 09:45:28
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 27.10.2016
Text posudku: HKK811_posudek.pdf (3264 kB) - 27.09.2016 09:41:12
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK811_zaveryStan.pdf (352 kB) - 21.11.2016 09:52:13
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: