Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK832
Název záměru: Projektová dokumentace – Rekonstrukce ČS PHM Stará Paka (neveřejná čerpací stanice pro kolejová vozidla)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínStará PakaRoškopov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2016 14:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České dráhy, a.s.
IČ oznamovatele: 70994226
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2016
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK832_oznameni.zip (19106 kB) - 12.09.2016 12:44:34
Informace o oznámení: HKK832_infOznam.pdf (266 kB) - 12.09.2016 12:44:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2016
Datum nabytí právní moci: 22.11.2016
Závěry zjišťovacího řízení: HKK832_zjistovaci.pdf (355 kB) - 19.10.2016 14:02:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: