Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK845
Název záměru: Přístavba práškové lakovny KASPER KOVO s.r.o., Trutnov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovPoříčí u Trutnova
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2017 13:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KASPER KOVO s.r.o.
IČO oznamovatele: 46508465
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 18.01.2017
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: HKK845_oznameni.zip (8158 kB) - 29.12.2016 12:22:27
Informace o oznámení: HKK845_infOznam.pdf (265 kB) - 29.12.2016 12:22:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2017
Datum nabytí právní moci: 02.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK845_zjistovaci.pdf (368 kB) - 30.01.2017 13:13:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: