Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK871
Název záměru: Vidochov – stáj pro jalovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínVidochovVidochov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.08.2017 10:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., Revoluční 47, 507 91 Stará Paka
IČ oznamovatele: 64789560
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2017
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK871_oznameni.pdf (1653 kB) - 20.06.2017 08:39:58
Informace o oznámení: HKK871_infOznam.pdf (195 kB) - 20.06.2017 08:39:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.08.2017
Datum nabytí právní moci: 05.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK871_zjistovaci.pdf (277 kB) - 03.08.2017 10:13:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: