Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK873
Název záměru: II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouRychnov nad KněžnouLipovka u Rychnova nad Kněžnou
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouČerníkoviceDomašín u Černíkovic
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouČerníkoviceČerníkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.08.2017 09:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 70889546
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2017
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: HKK873_oznameni.zip (29984 kB) - 25.07.2017 08:58:34
Informace o oznámení: HKK873_infOznam.pdf (189 kB) - 25.07.2017 08:58:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2017
Datum nabytí právní moci: 30.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK873_zjistovaci.pdf (248 kB) - 30.08.2017 09:56:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: