Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK877
Název záměru: KVK, a.s. – Lom Horní Lánov – Skladování pohonných hmot
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK877_duvodyUkonceni.pdf (179 kB) - 11.09.2017 09:40:55
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovLánovHorní Lánov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.09.2017 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Krkonošské Vápenky Kunčice, a.s., Kunčice nad Labem 150, 543 71 Kunčice nad Labem
IČ oznamovatele: 48173029
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2017
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK877_oznameni.zip (9369 kB) - 01.08.2017 10:21:59
Informace o oznámení: HKK877_infOznam.zip (555 kB) - 04.08.2017 14:56:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: