Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK878
Název záměru: Výstavba rodinného domu na p.p.č. 88/1, Horní Malá Úpa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovMalá ÚpaHorní Malá Úpa
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2017 13:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Libor Přichystal, Strážné 22, 543 52 Strážné
IČ oznamovatele: 40106446
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.08.2017
Zpracovatel oznámení: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: HKK878_oznameni.zip (12092 kB) - 07.08.2017 10:41:51
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK878_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (4141 kB) - 07.08.2017 10:41:51
Informace o oznámení: HKK878_infOznam.pdf (185 kB) - 07.08.2017 10:41:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.09.2017
Datum nabytí právní moci: 07.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK878_zjistovaci.pdf (248 kB) - 06.09.2017 13:17:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: