Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK898
Název záměru: Výrobní a skladová hala v areálu Kimberly-Clark Jaroměř – projekt TITUS II linka CZ 42
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/75
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodJaroměřJaroměř
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: Fri Jan 12 12:32:01 CET 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kimberly-Clark, s.r.o.
IČ oznamovatele: 63468816
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Tue Dec 05 00:00:00 CET 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Dec 27 00:00:00 CET 2017
Zpracovatel oznámení: Pozděna Petr Ing.
Text oznámení záměru: HKK898_oznameni.zip (35815 kB) - 06.12.2017 06:39:56
Informace o oznámení: HKK898_infOznam.pdf (187 kB) - 06.12.2017 06:39:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri Jan 12 00:00:00 CET 2018
Závěry zjišťovacího řízení: HKK898_zjistovaci.pdf (235 kB) - 12.01.2018 12:32:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: