Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK921
Název záměru: POSÍLENÍ KAPACITY A ZABEZPEČENOSTI VÝCHODOČESKÉ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY NÁCHOD – HRADEC KRÁLOVÉ PŘIVÁDĚCÍ ŘAD NV12 – VYSOKÁ SRBSKÁ PŘIVÁDĚCÍ ŘAD VYSOKÁ SRBSKÁ - ODBOČKA VDJ BRANKA III
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/67
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodBezděkov nad MetujíBezděkov nad Metují
Královéhradecký krajNáchodNáchodBěloves
Královéhradecký krajNáchodNáchodMalé Poříčí
Královéhradecký krajNáchodNáchodNáchod
Královéhradecký krajNáchodNáchodStaré Město nad Metují
Královéhradecký krajNáchodVelké PoříčíVelké Poříčí
Královéhradecký krajNáchodVysoká SrbskáVysoká Srbská
Královéhradecký krajNáchodŽďárkyŽďárky
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.11.2018 13:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod
IČO oznamovatele: 48172928
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 17.11.2018
Zpracovatel oznámení: Obrdlík Pavel Ing.
Text oznámení záměru: HKK921_oznameni.zip (158747 kB) - 18.10.2018 11:46:29
Informace o oznámení: HKK921_infOznam.pdf (192 kB) - 18.10.2018 11:46:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2018
Datum nabytí právní moci: 28.12.2018
Závěry zjišťovacího řízení: HKK921_zjistovaci.pdf (322 kB) - 22.11.2018 13:32:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: