Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK958
Název záměru: Modernizace farmy Jívka I, farma Jívka k. ú. Horní Vernéřovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovJívkaHorní Vernéřovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.03.2020 13:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RADVAN s. r. o. Radvanice v Č., Radvanice v Čechách 19, 542 12 Radvanice
IČ oznamovatele: 43463096
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 05.03.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: HKK958_oznameni.zip (6092 kB) - 04.02.2020 10:16:50
Informace o oznámení: HKK958_infOznam.pdf (138 kB) - 04.02.2020 10:16:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2020
Datum nabytí právní moci: 18.04.2020
Závěry zjišťovacího řízení: HKK958_zjistovaci.pdf (193 kB) - 18.03.2020 13:36:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: