Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK997
Název záměru: Pokračování hornické činnosti v DP Lípa nad Orlicí III
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouLípa nad OrlicíLípa nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2022 12:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České štěrkopísky, spol. s.r.o.
IČ oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 04.01.2021
Zpracovatel oznámení: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: HKK997_oznameni.zip (38295 kB) - 03.12.2020 14:10:58
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2021
Závěry zjišťovacího řízení: HKK997_zjistovaci.docx (67 kB) - 21.05.2021 12:25:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK997_infZjistovaci.docx (45 kB) - 21.05.2021 12:25:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýRychnov nad KněžnouMěstský úřad Kostelec nad Orlicí
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 17.04.2022
Text dokumentace: HKK997_dokumentace.zip (38714 kB) - 16.03.2022 12:18:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK997_infDokumentace.pdf (153 kB) - 16.03.2022 12:19:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: