Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC001
Název záměru: Rekonstrukce a rozšíření kapacity kravína, farma Plav, okr. Č. Budějovice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějovicePlavPlav
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2002 10:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělský podnik Malše a.s.
IČO oznamovatele: 26027518
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC001_oznameni.doc (70 kB) - 31.01.2002 14:36:37
Informace o oznámení: JHC001_infOznam.doc (58 kB) - 31.01.2002 14:36:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC001_zjistovaci.doc (71 kB) - 11.03.2002 09:48:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC001_dokumentace.doc (192 kB) - 19.04.2002 07:31:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC001_infDokumentace.doc (61 kB) - 19.04.2002 07:31:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC001_posudek.doc (2136 kB) - 01.08.2002 12:11:27
Informace o posudku: JHC001_infPosudek.doc (61 kB) - 05.08.2002 07:53:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC001_inf1VP.doc (57 kB) - 30.08.2002 11:20:25
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC001_zapis1VP.doc (20 kB) - 22.10.2002 09:06:58
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC001_zaveryStan.doc (95 kB) - 22.10.2002 09:06:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: