Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC1029
Název záměru: Prodejna pro dům a zahradu, Planá u Českých Budějovic - 2022
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějovicePlanáPlaná u Českých Budějovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Oznamovatel: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
IČO oznamovatele: 24795020
Datum a čas posledních úprav: 18.08.2022 13:36
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 13.08.2022
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHC1029_oznameni.zip (41039 kB) - 14.07.2022 07:43:06
Informace o oznámení: JHC1029_infOznam.pdf (185 kB) - 14.07.2022 07:43:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2022
Datum nabytí právní moci: 20.09.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHC1029_zjistovaci.pdf (236 kB) - 18.08.2022 13:36:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: