Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC1042
Název záměru: PRODEJNA LIDL - HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHluboká nad VltavouHluboká nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2022 14:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ oznamovatele: 26178541
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 18.11.2022
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC1042_oznameni.zip (21515 kB) - 18.10.2022 12:21:04
Informace o oznámení: JHC1042_infOznam.pdf (197 kB) - 18.10.2022 12:21:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2022
Datum nabytí právní moci: 05.01.2023
Závěry zjišťovacího řízení: JHC1042_zjistovaci.pdf (254 kB) - 02.12.2022 14:16:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: