Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC1045
Název záměru: Novostavba výrobní haly v areálu BEST a. s., Vranín
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceŠtěpánoviceŠtěpánovice u Českých Budějovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2022 11:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BEST a.s.
IČ oznamovatele: 25201859
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 01.12.2022
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHC1045_oznameni.zip (32988 kB) - 01.11.2022 13:46:46
Informace o oznámení: JHC1045_infOznam.pdf (197 kB) - 01.11.2022 13:53:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHC1045_zjistovaci.pdf (248 kB) - 21.12.2022 11:16:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: