Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC373
Název záměru: Most ev. č. 165-005 u obce Zbytiny
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1;§4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeKřišťanovKřišťanov
Jihočeský krajPrachaticeZbytinyKoryto
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2008 12:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO oznamovatele: 70890650
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Boletice
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: JHC373_oznameni.doc (2501 kB) - 24.06.2008 12:22:11
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHC373_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (765 kB) - 24.06.2008 12:22:15
Informace o oznámení: JHC373_infOznam.doc (101 kB) - 24.06.2008 12:22:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC373_zjistovaci.doc (124 kB) - 01.09.2008 11:12:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPrachaticeMěstský úřad Prachatice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: