Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC451
Název záměru: Novostavba zemědělské bioplynové stanice Chlumec u Dačic
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecDačiceChlumec u Dačic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.11.2010 12:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Staré Hobzí, Staré Hobzí 1, 378 71
IČO oznamovatele: 48204196
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC451_oznameni.pdf (1583 kB) - 01.10.2009 13:44:37
Informace o oznámení: JHC451_infOznam.doc (116 kB) - 05.10.2009 11:32:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2009
Závěry zjišťovacího řízení: JHC451_zjistovaci.doc (154 kB) - 18.12.2009 10:05:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Dačice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vorel Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC451_dokumentace.zip (16660 kB) - 23.06.2010 14:49:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC451_infDokumentace.pdf (109 kB) - 23.06.2010 14:56:35
Vrácení dokumentace: JHC451_vraceni.doc (81 kB) - 02.09.2010 07:28:32
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC451_posudek.zip (2746 kB) - 08.09.2010 13:00:57
Informace o posudku: JHC451_infPosudek.doc (73 kB) - 08.09.2010 09:26:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC451_inf1VP.doc (73 kB) - 06.10.2010 08:10:22
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC451_zapis1VP.pdf (101 kB) - 25.10.2010 08:22:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC451_zaveryStan.pdf (177 kB) - 02.11.2010 12:10:55
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: