Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC472
Název záměru: Malše, ř. km 62,373 – oprava jezu Jílek
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovDolní DvořištěRychnov nad Malší
Jihočeský krajČeský KrumlovDolní DvořištěŠtědrkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2010 07:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5, Závod Horní Vltava, Li
IČO oznamovatele: 70889953
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Horní Malše
Text oznámení záměru: JHC472_oznameni.zip (4987 kB) - 23.02.2010 12:31:36
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHC472_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (339 kB) - 23.02.2010 12:29:23
Informace o oznámení: JHC472_infOznam.doc (124 kB) - 23.02.2010 13:25:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHC472_zjistovaci.doc (160 kB) - 07.04.2010 06:44:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: