Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC484
Název záměru: Modernizace technologie Strakonické obalovny
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceMutěniceMutěnice u Strakonic
Jihočeský krajStrakoniceSousedoviceSousedovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2010 13:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Strakonická obalovna s.r.o., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČ oznamovatele: 26044226
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC484_oznameni.pdf (1264 kB) - 01.07.2010 05:26:56
Informace o oznámení: JHC484_infOznam.pdf (110 kB) - 01.07.2010 05:26:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC484_zjistovaci.pdf (91 kB) - 17.08.2010 12:59:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: