Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC648
Název záměru: Obchvat obce Bechyňská Smoleč
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborSudoměřice u BechyněBechyňská Smoleč
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2013 12:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGP - nova spol.s.r.o.
IČ oznamovatele: 14500493
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 21.07.2013
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC648_oznameni.zip (38004 kB) - 01.07.2013 09:29:37
Informace o oznámení: JHC648_infOznam.pdf (115 kB) - 01.07.2013 09:04:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC648_zjistovaci.pdf (7443 kB) - 29.07.2013 12:57:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC648_infZjistovaci.pdf (97 kB) - 29.07.2013 12:57:32
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: