Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC652
Název záměru: Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceStrážkoviceStrážkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2013 10:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ oznamovatele: 63906601
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2013
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC652_oznameni.zip (14870 kB) - 02.08.2013 08:33:59
Informace o oznámení: JHC652_infOznam.pdf (515 kB) - 02.08.2013 08:00:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC652_zjistovaci.zip (1905 kB) - 29.08.2013 10:01:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC652_infZjistovaci.pdf (419 kB) - 29.08.2013 10:01:54
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: