Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC660
Název záměru: Přístavba skladové haly v areálu společnosti Sklady Planá HP a.s.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborPlaná nad LužnicíPlaná nad Lužnicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.10.2013 08:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKLADY PLANÁ HP a.s., Průmyslová 458, 391 11 Planá nad Lužnicí
IČ oznamovatele: 29300193
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 21.10.2013
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC660_oznameni.zip (5316 kB) - 01.10.2013 08:15:02
Informace o oznámení: JHC660_infOznam.pdf (111 kB) - 01.10.2013 08:15:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC660_zjistovaci.pdf (82 kB) - 29.10.2013 08:13:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC660_infZjistovaci.pdf (57 kB) - 29.10.2013 08:13:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: