Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC674
Název záměru: Nový výrobní závod v Písku
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2;II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekPísekPísek
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2014 10:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.
IČ oznamovatele: 26052377
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2014
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: JHC674_oznameni.pdf (13738 kB) - 23.01.2014 09:17:47
Informace o oznámení: JHC674_infOznam.pdf (113 kB) - 22.01.2014 07:44:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHC674_zjistovaci.zip (1673 kB) - 14.02.2014 10:35:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC674_infZjistovaci.pdf (420 kB) - 14.02.2014 10:35:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Písek
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: