Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC678
Název záměru: Přeložka silnice II/156 a II/157, 5. etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceSrubecSrubec
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 5
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 6
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2014 11:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
IČ oznamovatele: 45799016
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.04.2014
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC678_oznameni.zip (16621 kB) - 10.04.2014 08:46:56
Informace o oznámení: JHC678_infOznam.pdf (459 kB) - 11.04.2014 10:47:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHC678_zjistovaci.pdf (2546 kB) - 09.05.2014 11:45:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC678_infZjistovaci.pdf (1180 kB) - 09.05.2014 11:45:22
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: