Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC687
Název záměru: Silnice II/128 Číměř - krátká přeložka (okres J. Hradec)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecČíměřČíměř
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.07.2014 10:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ oznamovatele: 63906601
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.07.2014
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC687_oznameni.pdf (7755 kB) - 02.07.2014 13:42:18
Informace o oznámení: JHC687_infOznam.docx (82 kB) - 14.07.2014 09:35:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC687_zjistovaci.zip (313 kB) - 30.07.2014 10:06:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC687_infZjistovaci.docx (66 kB) - 30.07.2014 10:04:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: