Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC708
Název záměru: Autovraky Řepice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceŘepiceŘepice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2015 12:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CELIA - CZ s.r.o., Zalužany 99, 26284 Zalužany
IČ oznamovatele: 26082659
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 25.01.2015
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC708_oznameni.zip (14458 kB) - 19.12.2014 14:01:41
Informace o oznámení: JHC708_infOznam.pdf (441 kB) - 05.01.2015 09:38:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC708_zjistovaci.pdf (583 kB) - 03.02.2015 12:53:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC708_infZjistovaci.pdf (397 kB) - 03.02.2015 12:53:18
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Strakonice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: