Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC711
Název záměru: Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC711_duvodyUkonceni.pdf (575 kB) - 12.10.2016 09:13:00
Zařazení: II/1.8;II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovPřísečnáPřísečná
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2016 09:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Carthamus a.s., Vodičkova 714/25, 110 00 Praha – Nové Město
IČ oznamovatele: 27062970
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 12.02.2015
Zpracovatel oznámení: Alinče Zbyněk RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Údolí Otavy a Vltavy
Dotčené EVL: Blanský les
Text oznámení záměru: JHC711_oznameni.zip (104814 kB) - 21.01.2015 15:14:52
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHC711_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (2626 kB) - 09.01.2015 10:10:04
Informace o oznámení: JHC711_infOznam.pdf (110 kB) - 22.01.2015 12:11:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC711_zjistovaci.zip (15536 kB) - 19.03.2015 10:18:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC711_infZjistovaci.pdf (105 kB) - 19.03.2015 10:19:15
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.03.2016
Text dokumentace: JHC711_dokumentace.zip (198886 kB) - 15.01.2016 11:03:55
Text přepracované/doplněné dokumentace: JHC711_prepracovana.zip (207843 kB) - 05.02.2016 16:03:44
Přílohy k dokumentaci: doplnění 16.05.2016
JHC711_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (14440 kB) - 16.05.2016 15:48:18
Doplněno. Připomínky lze do 16.6. Pak s posudkem
JHC711_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (14440 kB) - 19.05.2016 10:21:31
nové studie-pach, klima
JHC711_prilohaDokumentaceDOC_3.zip (7973 kB) - 09.06.2016 11:06:13
Informace o dokumentaci: JHC711_infDokumentace.pdf (72 kB) - 08.02.2016 09:57:32
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace: JHC711_vraceni.pdf (56 kB) - 15.01.2016 11:07:01
JHC711_vraceni.pdf (101 kB) - 17.03.2016 15:49:26
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2016
Text posudku: JHC711_posudek.zip (70719 kB) - 11.08.2016 18:43:37
Informace o posudku: JHC711_infPosudek.pdf (64 kB) - 11.08.2016 18:43:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC711_inf1VP.pdf (62 kB) - 29.08.2016 09:39:42
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC711_zapis1VP.pdf (1461 kB) - 09.09.2016 13:50:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: MŽP si záměr po přezkoumání dne 13.3. 2015 nevyhradilo