Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC717
Název záměru: Modernizace farmy v Bednárci – demolice stávajících objektů a výstavba stáje
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: §4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecBednárecBednárec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2015 09:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Rodvínov, Rodvínov 72, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ oznamovatele: 00110701
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.02.2015
Zpracovatel oznámení: Vrátná Iva Ing.
Text oznámení záměru: JHC717_oznameni.zip (4108 kB) - 25.02.2015 09:07:17
Informace o oznámení: JHC717_infOznam.pdf (106 kB) - 26.01.2015 09:23:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC717_zjistovaci.zip (1315 kB) - 25.02.2015 09:12:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC717_infZjistovaci.pdf (98 kB) - 18.02.2015 10:29:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Jindřichův Hradec
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: