Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vrátná Iva Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
5973/ENV/08, 25333/ENV/13, MZP/2018/710/1716
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8207/1475/OIP/03; 17676/3041/OIP/03
Platnost do: 19.06.2023
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Iva Vrátná EKOLINE
Zaměstnavatel - ulice: Skalka 32
Zaměstnavatel - mesto: Příbram
Zaměstnavatel - PSČ: 261 01
Zaměstnavatel - telefon: 603 942 121
Bydliště - ulice: Skalka 32
Bydliště - město: Příbram
Bydliště - PSČ: 261 01
Bydliště - telefon: 603 942 121
Email: iva@ekoline.org
Poznámka: hlukové studie, rozptylové studie, biologická hodnocení, HIA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: