Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4014
Název záměru: Dobývací prostor Litoměřice, na výhradním ložisku Želetice, - těžba štěrkopísků
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV4014_duvodyUkonceni.pdf (180 kB) - 05.02.2018 11:42:26
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLitoměřiceLitoměřice
Ústecký krajLitoměřiceTerezínTerezín
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2018 11:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: POSIDONIA, RNDr. Stanislav Staněk, Na sídlišti 820, 793 76 Zlaté Hory
IČ oznamovatele: 47641231
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Galgánek Jan
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4014_oznameni.doc (177 kB) - 16.02.2004 12:01:21
Informace o oznámení: OV4014_infOznam.doc (38 kB) - 16.02.2004 12:01:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4014_zjistovaci.doc (39 kB) - 02.03.2004 11:37:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vrátná Iva Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4014_dokumentace.zip (6454 kB) - 03.02.2005 15:58:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4014_infDokumentace.doc (63 kB) - 03.02.2005 15:53:29
Vrácení dokumentace: OV4014_vraceni.doc (58 kB) - 07.06.2005 10:39:47
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: