Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC741
Název záměru: Výrobní a prodejní areál společnosti BETON BROŽ s.r.o. - Čavyně
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceVodňanyČavyně
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2015 10:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BETON BROŽ s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice
IČ oznamovatele: 26943565
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 06.08.2015
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHC741_oznameni.pdf (12588 kB) - 08.07.2015 11:16:07
Informace o oznámení: JHC741_infOznam.pdf (72 kB) - 17.07.2015 12:42:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC741_zjistovaci.zip (2505 kB) - 24.08.2015 10:41:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Termín pro vyjádření posunut z důvodu nezveřejnění na ÚD obce (až 17.7.)