Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC744
Název záměru: Dostavba areálu Fontea a.s., Veselí nad Lužnicí
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborVeselí nad LužnicíVeselí nad Lužnicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2015 11:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FONTEA a.s., F. Líbala 596, 391 81 Veselí nad Lužnicí
IČ oznamovatele: 26029073
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.08.2015
Zpracovatel oznámení: Novák Václav Mgr.
Text oznámení záměru: JHC744_oznameni.zip (38639 kB) - 13.07.2015 17:05:50
Informace o oznámení: JHC744_infOznam.pdf (69 kB) - 17.07.2015 12:46:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2015
Datum nabytí právní moci: 02.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC744_zjistovaci.pdf (70 kB) - 28.08.2015 11:04:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Soběslav
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: