Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC746
Název záměru: Zařízení ke sběru, výkupu a k využívání odpadů kategorie „O“
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHC746_duvodyUkonceni.pdf (298 kB) - 03.11.2016 08:09:51
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovStřítežStřítež u Kaplice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.11.2016 08:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EGAL s.r.o., Roudenská 183, 370 07 Roudné
IČO oznamovatele: 03487733
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.08.2015
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: JHC746_oznameni.zip (14182 kB) - 06.08.2015 08:07:02
Informace o oznámení: JHC746_infOznam.pdf (462 kB) - 06.08.2015 08:02:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC746_zjistovaci.zip (34631 kB) - 21.09.2015 08:50:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Kaplice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: